Get Adobe Flash player

OCIMEDIC

OCIMEDIC està autoritzat com a centre i establiment sanitari pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i com a centre de reconeixement mèdics d’aptitud per a l’obtenció del permís de conduir i, entre altres, ofereix la realització de reconeixements mèdics tant a esportistes com per a l’obtenció de diferents llicències (conducció, tinença d’animals perillosos, patró d’embarcacions i altres).

Ocimedic compta amb unes instal·lacions de nova creació dotades amb equipament de qualitat per a prestar la major atenció i qualitat als seus clients.


OcimedicObtenció i Renovació Permís Conduir

Obtenció i renovació permís conduir

Certificats Psicomèdics i Mèdics

Certificats psicomèdic i mèdic

Controls Mèdics
Esportius

Controls mèdics esportius