Get Adobe Flash player

Avaluciació psicotècnica per a permisos de conduir

El rol del professional de la Psicologia del Trànsit i de la Seguretat en els Centres de Reconeixement de Conductors (CRC) és avaluar i emetre un dictamen de l’aptitud psicològica de les persones. Els professionals sanitaris seguim els criteris marcats per les diferents normatives vigents segons es tracti d’un permís o un altre.
Les proves perceptiu-motores (temps de reacció, coordinació, …), mesurades per un polireactimetre, homologat per la DGT, són imprescindibles per avaluar de forma objectiva i donar feedback a l’usuari de les seves aptituds.

És important prevenir i tenir cura de la seguretat tant viària com en relació als altres permisos. Passar per un CRC no és un tràmit burocràtic sinó que implica, comprovar que s’està capacitat / a per realitzar l’activitat del permís que es sol·licita amb la màxima seguretat.

El Pla de Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit promourà les millores necessàries per augmentar la qualitat de la formació dels conductors i l’avaluació de les condicions psicofísiques, potenciant la formació en aquest àmbit entre els psicòlegs que treballen o treballaran en els centres de reconeixement de conductors.

És responsabilitat de tots i totes poder contribuir a la difusió de la cultura de la seguretat, ja que beneficia a tota la societat, i en definitiva permet salvar vides.