Get Adobe Flash player

Estimulació i Rehabilitació neuropsicològica

Una vegada realitzada una avaluació neuropsicològica, es pot establir un pla de treball basat en la rehabilitació o estimulació. Aquest englobarà una sèrie d’estratègies o tècniques d’intervenció que tracten de minimitzar els efectes dels dèficits cognitius, les alteracions emocionals o els canvis de conducta i personalitat que presenten les persones amb dany cerebral, tenint com objectiu global la màxima independència funcional possible i la millora de la qualitat de vida dels pacients.
També poden realitzar-se treballs específics d’estimulació cognitiva amb persones sanes:
  • Nens que volen millorar les seves capacitats, ja sigui perquè mostren certes dificultats d’aprenentatge o perquè les vulguin millorar
  • Adults amb interès per mantenir les seves capacitats cognitives o prevenir problemes associats a l’edat
La rehabilitació o estimulació neuropsicològica aborda, des del punt de vista dels efectes secundaris derivats d’elles, gran varietat de patologies mèdiques com són:
  • Traumatismes cranioencefàlic
  • Accidents cerebrovasculars
  • Tumors cerebrals
  • Infeccions del Sistema Nerviós Central
  • Malalties Degeneratives (Demències)
  • Epilèpsies
  • Esclerosi múltiple
  • Altres dèficits cognitius/intel·lectuals associats a trastorns o malalties neurològiques que cursen amb problemes d’atenció i concentració, velocitat en el processament de la informació, problemes de memòria i aprenentatge, visuoespacials i de percepció, dificultats d’organització i planificació, problemes de motivació i falta d’iniciativa, autoconsciència, emocionals...