Get Adobe Flash player

Faqs

GENERALS:
Es pot pagar amb targeta (de crèdit o de dèbit)?
- Sí, es pot pagar tant amb targeta de crèdit com de dèbit.

He de sol•licitar cita prèvia?
- Sí, cal contactar prèviament per concertar cita i així evitar temps d’espera.

Què passa si vull dos certificats a la vegada, per exemple, renovació del carnet de conduir i PEE ?
- Oferim un descompte en el segon certificat, sempre que els certificats es facin conjuntament.

Obtindré el certificat immediatament?
- Sí, excepte en cas que alguna alteració mèdica requereixi fer noves proves o valoracions.

Si tinc alguna malaltia, cal que porti els informes?
- Sí, per emetre qualsevol tipus de certificat és important que els nostres professionals tinguin el màxim d’informació possible aportant proves i informes mèdics recents.

Quant temps triga la visita?
- La duració de la visita és entre 10-20 minuts, en funció de les proves a realitzar .

CARNET CONDUIR:
Què he de fer en el cas d’haver perdut o si m’han robat el meu carnet de conduir?
- En aquest cas s’ha de dirigir a una gestoria o directament a la Direcció General de Trànsit.

Quan de temps abans puc renovar el permís?
- El pot renovar a partir de tres mesos abans de la data de caducitat.

És cert que puc renovar el meu carnet de conduir encara que faci més de 10 anys que el tinc caducat?
- Sí, és cert. Ha de passar un reconeixement Mèdic en un centre autoritzat i fer el tràmit habitual com qualsevol altre conductor.

Puc conduir amb el resguard (provisional) a l’estranger?
- Fora d’Espanya no és vàlid conduir amb l’autorització temporal. Per poder conduir a l’estranger ha de portar a la Prefectura de trànsit l’autorització temporal per conduir (que ho fem des del Centre Mèdic), una foto i l’imprès per que li facin un permís internacional (els impresos li facilitem en el Centre Mèdic).

Si vinc a renovar el carnet de conduir hauré d'anar a la DGT a fer algun tràmit més?
- No, nosaltres ens encarreguem de tota la tramitació. Només has de venir amb el seu DNI i carnet de conduir. Sortiràs del nostre centre amb carnet provisional i posteriorment rebràs el definitiu al teu domicili (per correu ordinari).

El preu que apareix en l'apartat de tarifes és definitiu o bé s'afegeix algun cost addicional?
- En les renovacions de carnets de conduir es paguen taxes de Direcció de Trànsit però ja venen especificades en TARIFES. El preu inclou tot el tràmit de renovació: fotos, tramitació amb la DGT, etc.

Em podeu canviar l'adreça d'enviament del carnet, encara que no coincideixi amb la de la meva DNI?
- Sí, podem canviar la direcció en el moment de fer la renovació del carnet i posar la que ens indiquis.

Quines proves es realitzen per a l’obtenció del carnet de conduir?
- Tal com indica el RD 170/2010 del 19 de febrer als centres es realitzaran les proves i exploracions necessàries per determinar l’Aptitud Psicofísica que inclouen , entre altres, la valoració de la capacitat auditiva, visual i valoració psicològica.

Què passa si no he rebut el carnet?
- Si en un mes i mig no hagués rebut el seu permís de conduir, ha de posar-se en contacte amb nosaltres i li farem la reclamació.

PERMISOS D'ARMES:
Quines proves es realitzen per a l’obtenció del certificat mèdic per tenir i fer servir armes?
- Tal com indica el RD 2487/1998 del 20 de novembre es realitzaran les proves i exploracions necessàries per determinar l’Aptitud Psicofísica que inclouen , entre altres, la valoració de la capacitat auditiva, visual i valoració psicològica.

Quins altres tràmits he de fer?
- S’ha de dirigir a la Guàrdia Civil on l’informaran de la resta de tràmits a realitzar

SEGURETAT PRIVADA:
Quines proves es realitzen per a l’obtenció del certificat mèdic per optar a les diferents titulacions professionals de seguretat privada?
- Tal com indica el RD 2487/1998 del 20 de novembre es realitzaran les proves i exploracions necessàries per determinar l’Aptitud Psicofísica que inclouen , entre altres, la valoració de la capacitat auditiva, visual i valoració psicològica.

Quins altres tràmits he de fer?
- S’ha de dirigir a la Policia Nacional on l’informaran de la resta de tràmits a realitzar

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS:
Què s’entén per gos potencialment perillós?
- La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos considera animals potencialment perillosos tots els que, pertanyent a la fauna salvatge, sent utilitzats com animals domèstics, o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses ". Així mateix," tindran la qualificació de potencialment perillosos, els animals domèstics o de companyia que reglamentàriament es determinin. .. ".

Entre els gossos potencialment perillosos figuren: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu i els seus encreuaments. Quines proves es realitzen per a l’obtenció del certificat mèdic per la tinença d’animals potencialment perillosos?
- Tal com indica la Llei 50/1999 es realitzaran les proves i exploracions necessàries per determinar l’Aptitud Psicofísica que inclouen , entre altres, la valoració de la capacitat auditiva, visual i valoració psicològica.

Quins altres tràmits he de fer?
- S’ha de dirigir al seu Ajuntament on l’informaran dels tràmits a realitzar.

EMBARCACIONS ESBARJO:
Quines proves es realitzen per a l’obtenció del certificat?
- Tal com indica el RD 875/2014 del 10 d’octubre cal realitzaran les proves i exploracions necessàries per determinar l’Aptitud Psicofísica que inclouen , entre altres, la valoració de la capacitat auditiva, visual i valoració psicològica

Puc presentar altres certificats?
- En substitució es pot presentar còpia compulsada dels reconeixements mèdics per a l'embarcament de l'ISM o els expedits pels metges militars en els que s'acrediti l'aptitud per a navegar del militar sol•licitant. No han de realitzar un nou reconeixement aquells que acreditin que no han passat més de dos anys des de la data d’obtenció o renovació del permís de conduir de vehicles terrestres a motor. Caldrà que presentin una còpia de l’esmentat permís.

Quins altres tràmits he de fer?
- Falta contestación, poner XXXX

GRUES TORRE/GRUES MÒBILS:
Quines proves es realitzen per a l’obtenció del certificat?
- Tal com indiquen els RD 836/2003 i 837/2003 del 27 de juny el cal realitzaran les proves i exploracions necessàries per determinar l’Aptitud Psicofísica que inclouen , entre altres, la valoració de la capacitat auditiva, visual i valoració psicològica

Quins altres tràmits he de fer?
- El carnet d’operador de grua mòbil autopropulsada /grua torre l’ha d’expedir l’òrgan competent de la comunitat autònoma, una vegada acreditat pel sol•licitant el compliment dels requisits. Us podeu informar a http://www.gencat.net/treball/Energia_Carnets.htm i a http://www.ogu.es

CONTROLS MÈDICS ESPORTIUS:
Per què m’he de fer un reconeixement mèdic esportiu?
- Els Reconeixements Mèdics Esportius són el principal instrument per objectivar i intentar evitar riscos potencials en la pràctica d’exercici físic i/o esport. Permeten modificar i adaptar el tipus i intensitat de l’activitat física de forma individual. Són imprescindibles en individus de risc i amb malalties conegudes i en esportistes de competició.

En que consisteix el reconeixement esportiu bàsic?
- En el RMB es realitza , entre altres,l’ anamnesi, antropometria bàsica, i exploració dels aparells locomotor, cardiovascular i respiratori, principalment, i inclou un ECG de repòs i una espirometria .Es valora l’aptitud per a fer esport i s’aconsellen les pràctiques més adients en funció de l’estat de salut i dels objectius personals

En que consisteix el reconeixement esportiu avançat?
- Amés de les exploracions realitzades en el bàsic s’inclou una antropometria més ampliada i una prova d’esforç monitoritzada

Com i per què és important fer una prova d’esforç?
- Realitzen la prova en cicloergòmetre(bicicleta) monitoritzant de forma continua l’ECG i realizant també controls de la tensió arterial.La prova d’esforç ens permet avaluar la resposta del sistema cardiovascular durant l’exercici i la recuperació, a més de poder valorar la capacitat aeròbica.

Quina equipament he de portar per fer la prova d’esforç?
- Cal portar roba esportiva (samarreta de màniga curta, pantalons curts i sabates esportives) i una tovallola

Obtindré el certificat immediatament?
- Sí, excepte en cas que alguna alteració mèdica requereixi fer noves proves o valoracions

Si tinc alguna malaltia, cal que porti els informes?
- Sí, per emetre qualsevol tipus de certificat és important que els nostres professionals tinguin el màxim d’informació possible aportant proves i informes recents.

Em donaran algun informe?
- Sí, en els cas dels reconeixements mèdics esportius s’emet un informe amb l’explicació de les proves realitzades, les troballes i les recomanacions mediques.