Get Adobe Flash player

Medicina Esportiva

Som un centre acreditat per la Generalitat de Catalunya i reconegut per la Federació Catalana de Futbol.
Els Reconeixements Mèdics Esportius són el principal instrument per objectivar i intentar evitar riscos potencials en la pràctica d’exercici físic i/o esport. Permeten modificar i adaptar el tipus i intensitat de l’activitat física de forma individual. Són imprescindibles en individus de risc i amb malalties conegudes i en esportistes de competició. A les nostres instal•lacions disposem del material necessari i personal qualificat per dur-les a terme. En funció de l’edat, intensitat i tipus d’esport realitzat, es fan dos tipus de reconeixements Mèdics
Reconeixement Mèdic Bàsic: Permet valorar l’aptitud per a fer esport i s’aconsellen les pràctiques més adients en funció de l’estat de salut i dels objectius personals. Inclou anamnesi, antropometria bàsica, exploració general i dels aparell locomotor, cardiovascular i respiratori, espirometria i electrocardiograma repòs.
  • Normalment recomenat per a infants menors de 16 anys amb pràctica esportiva amateur i no de gran intensitat.
Reconeixements Mèdics amb Prova d’Esforç: A més de les proves anteriors es realitza una antropometria més completa i una prova d’esforç en cicloergòmetre amb monitorització tensió arterial i ECG que ens permetrà valorar les capacitats físiques i l’adaptació cardiovascular a l’esforç.
  • Normalment recomenat per a persones majors de 16 anys amb pràctica esportiva amateur i de gran intensitat.