Get Adobe Flash player

Neuropsicologia Clínica

La Neuropsicologia és una especialitat de la Psicologia pertanyent a la branca de les Neurociències que estudia d’una manera integral les funcions mentals superiors (processos cognitius), l’emoció (estat d’ànim, motivación i d'altres) i la conducta (comportaments observables), en persones sanes, en aquelles que han patit un dany cerebral i en les que pateixen malalties degeneratives del Sistema Nerviós Central. La Neuropsicologia Clínica és l’aplicació d’aquest coneixement per l’avaluació, tractament i rehabilitació dels individus afligits per patologies en las que estan involucrades deficiències, danys o lesions als mecanismes cerebrals subjacents a un o més comportaments. La intervenció neuropsicològica aborda, des del punt de vista dels efectes secundaris derivats d’elles, gran varietat de patologies mèdiques.
Les principals patologies són:
  • Traumatismes cranioencefàlics
  • Accidents cerebrovasculars
  • Tumors cerebrals
  • Infeccions del Sistema Nerviós Central
  • Malalties Degeneratives (Demències)
  • Epilèpsies
  • Esclerosi múltiple
  • Altres dèficits cognitius/intel·lectuals associats a trastorns o malalties neurològiques que cursen amb problemes d’atenció i concentració, velocitat en el processament de la informació, problemes de memòria i aprenentatge, visuoespacials i de percepció, dificultats d’organització i planificació, problemes de motivació i falta d’iniciativa, autoconsciència, emocionals...