=

Valoració Risc Cardiovascular

El Programa de Valoració del Risc Cardiovascular permet fer un diagnòstic del seu risc actual mitjançant l'anàlisi d'aspectes clínics i analítics del pacient.

En una primera visita en es realitza una anàlisi sanguínia (amb perfil lipídic i glucosa). Posteriorment, en una segona visita disposant de les dades de l'anàlisi, es realitzarà el càlcul del risc segons la funció Framingham-Regicor, que calcula el risc de qualsevol esdeveniment coronari a 10 anys adaptat a les característiques de prevalença de factors de risc i incidència de esdeveniments coronaris (angina, infart de miocardi asimptomàtic o amb símptomes, mortal o no). Amb aquestes dades s'han d'establir estratègies i pautes de comportament per reduir-lo.

Es realitza:

  • Extracció sanguínia.
  • Anamnesi (antecedents mèdics familiars i personals).
  • Antropometria (valoració pes, alçada).
  • Realització d'electrocardiograma i mesura tensió arterial.
  • Mesura perímetre abdominal.
  • Càlcul de risc cardiovascular.
  • Consell preventiu.