=

Certificats Psicomèdics o Mèdics

Expedició de certificats mèdics oficials realitzant les valoracions mèdiques i psicològiques necessàries i específiques per a cada certificat.

  • Llicència d’armes.
  • Seguretat privada.
  • Tinença Animals Perillosos.
  • Patró d’embarcacions Esbarjo.
  • Operador de Grua Mòbil i Grua Torre.
  • Oposicions.
  • Adopcions i altres.

Documentació necessària:

  • DNI, Targeta de Residència en vigor o passaport.
  • Si té alguna malaltia crònica, com diabetis o problemes cardiovasculars, ha estat trasplantat, se sotmet a diàlisis... haurà d’aportar un informe actualitzat de l’especialista que el tracti. Aquest informe és imprescindible per poder valorar la seva aptitud.