=

Fisioterapia

La fisioteràpia és una disciplina de la Salut que té com a objectiu la prevenció, curació i pal•liació de diferents problemes musculoesquelètics i de postura, amb la finalitat d'aportar a l'individu una major qualitat de vida, intervenint ja sigui en un moment agut de la malaltia com crònica.

Les eines terapèutiques del fisioterapeuta són les seves pròpies mans i els diferents mitjans físics i químics que estan al seu abast com la massoteràpia, els estiraments, les traccions, els embenats funcionals, el drenatge limfàtic,...

Volem oferir assistència en els diferents processos:

 • Mal d'esquena
 • Tendinitis
 • Fractures
 • Esquinços
 • Trencaments musculars
 • Luxacions
 • Lesions esportives
 • Artrosi
 • Artritis
 • Fibromiàlgia
 • Postoperatoris
 • Fisioteràpia respiratòria

Tots aquests tractaments es complementem amb un servei de qualitat i personalitzat pels nostres professionals.