=

Administració d'Injectables

OCIMEDIC comptarà amb professionals per a l'administració d'injectables una vegada s'analitzi la documentació aportada per la persona, referent a la medicació i la corresponent prescripció facultativa. La medicació o elements a injectar s'hauran d'aportar per la persona interessada, de la resta OCIMEDIC es farà càrrec.

Documentació necessària:

  • Medicació a injectar en condicions d'administració (caducitat, etc).
  • Document prescripció mèdica.