=

Permisos de conduir

Som un Centre de Reconeixements de Conductors acreditat pel Servei Català de Tràfic. Tramitem tot el procés de forma telemàtica.

Es realitza una valoració mèdica i psicològica que, entre altres, inclou exploració mèdica general, valoració vista i audició i estudi psicotècnic.

Documentació necessària:

  • Permís de conduir a renovar (en cas de renovació o pròrroga)
  • DNI, Targeta de Residència en vigor o passaport
  • No cal portar fotografia. La farem al nostre centre.
  • Si té alguna malaltia crònica, com diabetis o problemes cardiovasculars, ha estat trasplantat, se sotmet a diàlisis... haurà d’aportar un informe actualitzat de l’especialista que el tracti. Aquest informe és imprescindible per poder valorar la seva aptitud.

Observacions:

  • Li lliurarem una autorització temporal vàlida per tres mesos. En aquest període de temps, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre confeccionarà i remetrà per correu el seu nou carnet, al domicili que ens hagi facilitat.
  • Pot renovar el seu carnet de conduir dintre dels últims tres mesos del seu període de validesa sense que això anticipi el proper venciment. Trànsit assignarà el nou període de validesa a partir de la data en què vencés l'anterior.
  • No pot conduir amb el permís de conduir provisional fora d'Espanya. Anticipi la renovació del mateix si preveu que ha de conduir a l'estranger.